Ətraf mühitə qayğı

Əziz dostlar, bizim yaşadığımız çevrə ətraf mühit adlanır. Hər birimiz ətraf mühiti təmiz saxlamağın vacibliyini dərk etməli, onu qorumalıyıq. Hər bir insanın sağlam ətraf mühitdə...

Davamı >>